radiozaza
radiozaza

 

KIRMANC U DERSIMIZENi

H.CANSA

Mi sarê çekiye Ebe Zonê Tirku ra Kerde Ci. Çike na mordemi derdê xo serbesitya zonê xo niya, derdê na mordemu serbestiya sare xo niya.

Naê ke Dersimizêni u Kirmancêni kenê,binê bandira Tirkanê Sunniu re tawa nevanê. Na mordemi; çira name Kurmancanê Sunniyu ra xuye nekenê? Taê Kurdi xora Kirmanc vanê, ni Kirmancê Dersimi çituri Kirmanc u Kurmancê ke Sunniye, name dinê ra xuye nekenê? Yani Iye Sunniye Zazaê dinê ra xuye kenê, Hama iye ke name xo Kurmanc yanki Kirmance sunniye, ni taê Kirmancê Dersimi, name sunniyane Kirmancanê binura neqarine.


Memed Yildiz, juki namo sexte ra Bertal bo, xona kam ke esto, sima ra naê zalal vajine: Ju Zazao Sunniyo ke kamia xo sero gurino, dinê ra kes ke vano; Dersimiz bêrê musliman bê, yanki Sunni bê sarê xore, Dersimizure hrqeret keno.

Hama ju Dersimizo ke kamia xo sero gurino, dine ra juke vazero;Zazaê sunni bêrê Kizilbas be,Alevi be, U Dersimiz Zazaênê Sunniu re heqeret keno. Aki bes niya na hurdemena yemi/heti; Sarê xore, welatê xore, Zonê xore neheqia girsê kenê.Yanê zaf zaf famkorêni kenê.

Yanê Mordemê ke aqil ra newesê, iyeke, a çekiye vanê. zere i mordemde yanki zere i mordemu de derd u khul piro.
Ezke çiyo hin vajine, ez nevindon destinde lingê raveri sonane togtori.

Bertal, Laser/Yasar Kaya, Awropa de ne, qender be Televzonê Tirku de endi herkes her çi vano. Kurdistan vajino, Federasyon vajino. Yani her çi Tirkia'de qesey beno. Sima ebe na namo dizdeni ra terse Dugela Tirku ver xora nenane. Sima namo dizdeni nane xora, mordemo ke tey albazena sextiye kenê,na mordemi ebe u name ra, fekra çike yeno, na albazane, nasanê xora xeverderê.

Yani di riyeni kenê, bê sermê.

BAO, Ez Zaza vanane hama serba Federasonê Dersimê Awrupa candayisê mi zafo, roze verba ci niamane, Tuzikê FDG mi'be Hesen Dewrani ra name Zaza Kulturhaus,Bonê Kulturê Ma e.V. Mannheim ra kerd hazir. Ez bine, Hesen bo, make Dersimizeni ra biqarime, simade ca neguretene. Hama ma neqarime.

Ezke Zaza vanane,ne Aleviêna mi, mira kute duri, neki Zono ke qesey kenane mira kuti duri.Neki u zonê mi, mi vuria si. Çike zu zono.

Çigaê ke name sare ma zafê, çigaê ke name zonê ma zafê ZU ZONO. JU saro.

Bêre ra xo,kesi ra xêvêr mederê,neheqiye mekerê.
Niake kerd, pelesinme zubini, danime pêro, ju ca nime, na bini tenena niseno re qolincane ma.
Binê herzane sare teveri ra nexelesinme ra.

Nika Zaza-tv ke ra bo, zono ke sima vanê Kirmancki, Zono ke ez vajine Zazaki uncia u zon tey qesey beno. Saro ke sima vaze Kirmanc, ez vajinê Zaza uncia u sar tey vejino.

Yasar Kaya/Laser, rind gurino, hama xona kamil nebio.
Ez siyane çê Yasari, Memed Gülmez Uca bi. Min u Yasar ke Zaza-tv sero qeseykerd, Memed tene hesna, çike qefelia bi, zuqane heuna siyene.

Peniye de ma niada ke Memed Gülmez beno bêasane, ma sima oda rakutene. Mi Yasari ra vat,Bonê Kulturê Maki Ezaê FDG'o, make name Dersim ra, name Kirmancên ra xuye bikerdenê, ma niamene nacade ca neguretene.
Sima bêrê name FDG ra na proja Zaza-tv'ire phisti biderê. Zonê ma biyo vindi, Make tenena kutme herey, na sari ra sene name vazere ki na hardi sero nemaneno. Ma'ke Kirmanc vat; xorte ma vanê; biz Kürdiz, sone bene eskere sari, bilasevet mirenê.

I uncia mira vat,ma phisti nedanime,proja Zaza-tv'i. Miki cira vat, Cematanê binu re mane mebe, u tawi camat phists biderê, yanki sermiyanê FDG de zafine ke phisti dê, mane mebe. I Vat ez neverdon, ineke qeraro henen guret ez istifa kenane.
Peniye de Sermiyene FDG Rüdessheim(lewe Mainz u Wiesbaden) ama têarey Yasar u tayinane binu ebe zore xo neverda.
Ucay sero ki ju nuste vet.
Je bira Yasar Kaya'y, je sima taê mordemi,sonê stüdyo Roj tv de qeseykenê, hama Roj tv sarê ma perine re Kurd Welate ma re vanê Kurdistan. Dersim ki zere a çkiye dero. Hama Naê ke Kirmancên u Dersimên keneê Caêne henenu sonê. Hama ye made sare ma, zonê ma sero ju Zaza-tv nino ro na biray neverdanê.

Dersimizen u Kirmancên; Hermenêni re serbestiye, Kurdure Serbestiye,Tirku re Serbestiye, Saro ke zu zon qeseykeno hama ju name ra zaf name xo,ju name ra zaf name zoni estê, hama na albaji na ruvatu ra phisti Zaza-tv nadane.
Na albazi sare xode albazane xode durust niye.

Coke ra des Namane sextu nane xora. pe i namude mara xêverdane.

Serm çino, vicdan çino.

38 de, 38 ra ravêri khalikanê ma nia jubinde qariyene ciye besenekerd, nika ki ma na hali ra ciye bese nekenime.
Çike aqil ra newesime.

H.cansa yanki Haydar Sahin

 

 

© 2009 KIZILZAZA| www.radiozaza.de