radiozaza
radiozaza

MANGA DINARE


Ez u maa xo ra hazar u newse u hawta u dide (1972) de siyme Almanya. Ma çê xo,çi ke esto, taê rot, taê ki kerd xêrê xo, da feqir u fiqarey. Endi çiyo ke mend, di-hirê qat cili mendi. Waê min u biraê mi welat de nêm serre Bardaxçiye de, çê khalikê mi de mendi, nêm serre ki çê misaibê piyê mi de mendi. Piyê mi nia da, eke biaro Almanya, nêskino weiye kero. Piyê mi peyniye de guret, ez u maa mi ra pia ma rusnayme welat. Paiz siyme Almanya, serra bine uncia paiz amayme welat. Amayme çê xo, hama çê rut u puto. Ne qav - qacaxo, ne ki mal u mulo. Tey thawa çino. Mao ke newe de çê ronime. U zimistan ma punagin na ro, ar - dü na ro. Bi usar, endi mao ke xo rê mal u mul ronime. Bize, miye, manga, pisinge, kutik, kerge, her yan ki here xo rê pêda kerime.

Ez, maa mi, jü ki misaibê piyê mi ra siyme Ezurum, jü manga Qersi bihêrnime. Ezurum de derezaê maê, hem ki vistewrê misaibê piyê mi, çê ra ucarê. Ma tenê balisnê khirariye, jü ki jü manga hêrnê. Ma çimiyê xo, manga xo, nay ro, jü makina arde dewe. Manga ma jüya de girse biye. Ma namê manga Dinare na pira.

A roci ma nia welat sero, mali sero xorê vajiyayme. Yê mi ki manga Dinare ame aqilê mi. Manga Dinare zaf baqile biye.

Sodir (siba) kerdêne tever, çhem (ro, la) sero pird bi, ebe xo pirdi ra visiyêne bover, çerdêne, peroz amêne, maa mi ditêne, dime ra ki gukê dae verdêne ci, guki çiçikê xo litêne, biyêne mird jê gildike. Uncia cemê soni manga kerdêne tever, manga uncia pirdi ra visiyêne destê boveri, çerdêne, biyêne son, ebe xo vejiyêne, amêne çê.

Ma gegane ki manga sanêne cerdê peyê dewe. Peyê dewe deki, i cerdu ra çerdêne, xona mogorbe de nêkuto, ebe xo vejiyêne, amêne. Manga mawa Dinare 3-4 serri ra dima rozê zimistan se bi, nêzanime, verê arre ra nêskina raurzo. Manga Dinare Erzingan de rote, qesab ded Usiv Güleri, Ded (ap) Usivi mi ra vat, “bê, ma pia berime mezba, sare bibirrne, eke sikiayo hêrnon, eke nêwesiya, veteriner tey nia dero. Nêwesiya xirabine niya, hêrnon. Ma berde, mêriku sare birrnê, nia da ke qenestik de mianê xo sikiyo. Mi gost rot ded Usivi, amane çê.

A roci mi ke manga xuya baqile nia goynê (wesibnê), mi vat, “manga Dinare zaf baqile biye”, meymanu mi ra vat; “çira xunde vana, ‘manga Dinare zaf baqile biya’?”
Mi ki vat, “bira, zerarê xo kesi nêrestêne, zonê kesi inkar nêkerdêne, zonê kesira lehçe, sive nêvato, kesi ra nêvato ‘zonê xo qesey mekerê!’. Kes nêkisto, hardê kesi isgal nêkerdo, kes berbis nêfisto. Zonê xu, cisnê xu inkar nêkerdo. Mi roze dae ra nêhesna ke vacero ‘Ez astorane, kutikane, herane’, yan ki ‘Ez Tirkane, Kurdane’. Mi cori çiyo henên ci ra nehesna.

Coke ra zaf baqile biye.

Hcansa

 

© 2009 KIZILZAZA| www.radiozaza.de