R a d i o Z a Z a
   
K L A M E Z O N Ê M A K I RM A N C K I - Z A Z A K I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Adir Ci Kunenu Kilamê Mirê

Ez çheru çher, hama yar
Mepane mi ebe vesiyae lawike ra
Adir ci kunenu kilamê mirê, dima
Herg ju astareyê de xuseru

Bêvengiye ke amenu war pesewon de
Kulê de khanu ,bena ya bêçare
Hawa oncia berz biyo dêsi
Meke çimê mi, hadarê xu vinde

Ez eke weçinene kilamê mira
Dec u merdis u tenê dêsi
Vanê "Maa tu boa kena isligê tu kilerini"
Boa bikeru kilamê mi, zê ju nonê de germu

Tirki ra çarnaog : Sodir Nezdiyo
Tirki de namê xu : Tutusur Dizelerim
Kilam : Nevzat Çelik
Qeyde :Ahmet Kaya
Vatog : Ahmet Kaya
 

www.radiozazade