R a d i o Z a Z a
   
K L A M E Z O N Ê M A K I RM A N C K I - Z A Z A K I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Agatiriye

Agatiriye, Agatiriye
Cira honde biya tariye
Car roji amu meymaniye
Dewe biya gereciye

De ezo ezo ezo ezo
Wiy xeriv ezo
Na dina de,bira ez bekeso

Serê boni de vas rewiyo
Ez heyranê cim u buriyo
Na dina de zuke tevera merdo
Bizone ke bira geriv merdo

Velg risiyo, bira na payizo
Mezela ma kam
Xevere bide bira Serdari
Qeyda derdê zerê ma vazo.

Vatog: Enver Çelik

 
 

www.radiozazade