R a d i o Z a Z a
   
K L A M E Z O N Ê M A K I M A N C K I - Z A Z A K I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Agdad Bivêso

Agdad bivêso
Babaê mi bi hêgay
Babaê mi be di havalana
Tiyo Xozatê vêsay

Da wi Babo, Babo, Babo
Kamo merdena Babaê mi rê sa bo !?

Sini bivêsiro
Babaê mi kasê suri
Babaê mi di ginê be ci
Xidê Weli Murtê Agay o Sey Muziri

Da wi Babo, Babo
Kamo merdena Babaê mi rê sa bo ?!

Agdad da bivêso
Babaê mi pagê khani
Sey Riza vano "duarê phestia mi rijiyo
La lao, ezo kami sani"

Da wi Babo, Babo
Kamo merdena Babaê mi rê sa bo ?!


Vatog: Xidir Akgül
Het: Xozat




 

www.radiozazade