R a d i o Z a Z a
   
K L A M E Z O N Ê M A K I RM A N C K I - Z A Z A K I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ameyme

Ni(nê-)sime ma, ita vime
Nat u bot u dota vime,
Ge kila adirê kou de vime
Ge hêrsê çhemê Muziri de vime

Cendegê khalikunê mao dare de
Roê khalikunê mao na canê made
Dêsim hao naleno, veng dano gos bide
Jü rosti bereqina, çimê dergusa Kirmanci de

Roê khalikunê xo ma guret ve roê xo
Diyagê dergusa xo, ma guret ve canê xo
Tim jiari u diari ma sanay ve phostia xo
Heni ameyme ma, ameyme ameyme

Eve filiska qersunu
Eve tersê zerria dismenu
Eve govendu, eve simsêru
Ameyme

Kirmanciye welatê mawa
Kutiku rê halete niya
Kes xo peyde medero, xo meonco kinare
Xelesiyaene marê pia pia bena helale

Hardê dewrêsi sero ma têarê de vime
O ceneti sero ma zumuni de hast u nast vime
Key ke fizli amey, fizilêni kerde wertê ma
Zumuni rê bime çhik, dina ra agme bime
Çixasi ke duri de vime, zerrê made Dêsim esto
Endi newe ra zerrê made jü diyag resto
Tu ke wayirê ci mevejiyê, Dêsim domono bêkeso
Nivo nivo(nêbo) nivo nivo, destê dismeni cireso!!

Oncia piarime ma
Têarê derime ma
Welati rê dêndarime ma
Jü mijdania ma esta
Hardo dewrês pêhesiyo
Yeme yeme yeme, ma ameyme ameyme

Serva çimunê hêstirinu
Serva mezela pi u khaliku
Serva xatirê jiar u diaru
Ameyme

Kilam u Qeyde: Mem (Zelemele)
 

www.radiozazade