R a d i o Z a Z a
   
K L A M E Z O N Ê M A K I R M A N C K I - Z A Z A K I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ax Kibarê

Verê banê piyê to de
My va, dara teki
Erê destê xo destê my ke
Xo rê simê mereky

Ax Kibarê Kibarê
My va, sano, bê ware
(xo rasany, bê ware)
Piyê to esino pê
Ma anceno na dare
Verê banê to de
My va, tikmê rêji
Erê, ez esiyo pê ky
To danê Memê Cêji

Ez nika se bikeri
Bê to çyto vinderi
Sewa bê bi na dari
To biremni, beri


Vatog: Yilmaz Çelik
Het: Pulur-Çêdagi

  

www.radiozazade