R a d i o Z a Z a
   
K L A M E Z O N Ê M A K I RM A N C K I - Z A Z A K I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Feqire Ser

Lalao ardê mi qediye se bikeri se mekeri
Çi wele ve xoro keri
Cinike cirê vana 'lalao mordmek
Mi çual sano ro darend de afkin qediyo
Nao ama sodiro zav-zeç vêsano'

Mordmek cirê vano 'nêererê cinik
Tase bice so cirano ra
Tasikê afkin dêr ke
Nao ama usaro ez gurina dana'

Cinike cirê vana 'lalao mordmek
Waxtê di waxti niye ke ez se bikeri
Rocê di roci niye ke ez se bikeri
Serrê di serri niye ke morabaine bikeri'

Mordmek cirê vano nêererê cinik
Çar bizê ma estê biyadi tena birosi
Seri geribiye'

cinike cirê vana 'lalao mordmek
To ke sona Qeyseriye
To Tirkki nêzana xo biçarne
Qoçgiriye'

Heqê ma çima ra kor bo
Omrê ma nia vereno, veso-teso


Kilam u Qeyde: Khan
Rind kerdog: Hasan Saglam

www.radiozazade