R a d i o Z a Z a
   
K L A M E Z O N Ê M A K I R M A N C K I - Z A Z A K I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kata Seri

Çimê mi kor biyêne
Riyê to nêdiyêne
Na koê na verê ma
Mezela mi biyêne

Kata sêri, se bikeri ?
To xo vira bikeri ?
To mi vira nêsona
Ez çaê inkar keri ?

Caila mi kata sona ?
Mi teyna ca verdana
Mi to ra va ke, meso !
Soniya min u tuya


Kilam u Qeyde : Burhan (Volkan) Yaganwww.radiozazade