R a d i o Z a Z a
   
K L A M E Z O N Ê M A K I R M A N C K I - Z A Z A K I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Marifet

Hele bêrê ey ciranê ma
Siyo marifet raybere ma
Care serogdi serkere
Beno xirabi welatê ma

Marifetê ma marifetê ma
Raybere ma feqirê ma
Caye mirodiyo siyo
Kerdo xirabi welatê ma

Caye remo nêvindeno
Veciyo siyo daha nêno
Ze eskere Abdal Musay
Nêzanay ke kotiro sonowww.radiozazade