R a d i o Z a Z a
   
K L A M E Z O N Ê M A K I R M A N C K I - Z A Z A K I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oy Fadikê

Zewec çiko nêzona
Domanan de kay kena
Jüyê xeberi vaco
Nisena ro, berbena

Oy Fadikê Fadikê
Êwro biya veyvikê
Wastiyê xo dust ra niyo
Guneka na çêneki
(guneka na veyvîki)

Leçegê esta seri
Wertê de beli bena
Mao xo ki vana
Ez çêna xo tey beno'

Vacê Xidirê mi vacê
Dina to rê nêmana
Guna na çêneki
Rocê ma ra pers bena


Qese: Xidir AKGÜL
Vatog: Yîlmaz ÇELIK


www.radiozazade