R a d i o Z a Z a
   
K L A M E Z O N Ê M A K I R M A N C K I - Z A Z A K I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Qoçgiriye Kote Be Ceng

Qoçgiriye kote be ceng
Vengê xu si sarq u gerb
Çond ordi esker ame
Tawat nêkerd ebe na ceng

Dilo yeman yeman yeman
Kou gureto miz u duman
Marê bireso Sahê Merdan
O dermanê heme derdan

Asirê hetê Ovacige
Welat pêro fist ra xo dest
Dima hewar nêame, nêrest
Xuzati tey nêont geyret
(Reyna)

Cengdarê ma Kirmancu
Qahr kerd be barbaru
Serba welati mirenime
Xoser nêwazeme Mogolu
(Reyna)

Zilfiqarê Murtazay rê
Sondi werd Saa Sure rê
Peyra têli onti Anqara,
"Phosti nêdame esqiyay rê".
(Reyna)


Lawikdar: Alisêr

Na lawike hetê Sayir Alisêr Efendi ra Cengê Qoçgiriye dima vajiya.Di-hirê varyantê na lawike tirki de estê.Nu çarnayis, i varyantu ra ame werte u hetê Tornêcengi ra bi araze.


www.radiozazade