R a d i o Z a Z a
   
K L A M E Z O N Ê M A K I R M A N C K I - Z A Z A K I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Têw Delala mi

Têw delala mi, delala mi
Zerrn u sêm u zalala mi
Ça mi de naz - nus kena?
Rew - herey sithelala mi

Cor koê Muzirano
Cêr Gavano Berzano
Destê xo destê mi ke
Doym suka Erzingano

Zor dan besliyê koy
Xilê ostorê qiri
Delala xo remnon, bon
Bergê koê Muziri

Bextê Muzir Babay
Vanê, bexto girano
Kami xo do ra bextê dey
Mirad diyo, heni amo


Çime: Amik Gewere
Vatog: Daimi Cengiz

 


www.radiozazade