R a d i o Z a Z a
   
K L A M E Z O N Ê M A K I R M A N C K I - Z A Z A K I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Xalo

Ero xalo,xalo
Emego tholo
Neçi cencê ma merdê
Kami marê biaro?

Taê koê de mirenê
Taê dewê de berbenê
Taê remenê sonê
I ke mendê, se benê?

Ero xalo,xalo
Emego tholo
Neçi cencê ma merdê
Kami marê biaro?


Vatog : Enver ÇELIK

 


www.radiozazade