R a d i o Z a Z a
   
K L A M E Z O N Ê M A K I R M A N C K I - Z A Z A K I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Yaro Yaro

Yaro yaro, yaro yaro
Xizir vezo marê biaro

Ezo sono na çêverde
Yaro rindek saci verde
Ax yaro yaro yaro yaro
Xizir wezo marê biaro

Pusiya risiyê serde
Yaro delal boni verde
Ax yaro yaro yaro yaro
Xizir vezo marê biaro


Kilam u Qeyde: Qom
Vatog: Serdar

 


www.radiozazade