R a d i o Z a Z a
   
K L A M E Z O N Ê M A K I R M A N C K I - Z A Z A K I
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zazaname

Vax lemine domanê Avrupa
Xu virra kerde zonê ma
Ame Alamanya vane ‘lo papa’
Was ist denn, überhaupt ein Zaza

Taê inu vane Tirkime
Taê inu vane Kurdime
Taê inu vane ma Zazayme
Taê ki vane ulle ma Alman bime

Sone diskoteku xu tadane
Jo... jo... vane, cool vane
Xu berz kene dane war
Ule na doman pêro biyo hari

Taê vane Tirkime
Taê vane Kurdime
Taê inu vane ma Zazayme
Taê ki vane ulle ma Alman bime

Kilame: Yusuf Ergün
Qeyde: Kemal Kahraman

 


www.radiozazade