Zaza-TV sero qeseykerdene

Dr. Zilfi SelcanGosedarę delali, mordemęne, dostęne,

Dr. Zilfi Selcan


 

Vanę ke: ‘Her t’ayr ve zonę ho waneno.’ Zar’ance eve zonę ho wanena, mirçike ve zonę ç’iftnena, qilancike ki eve zonę ho qiitnena. Çiturki ke r’iyę dina de her t’ayr ve zonę ho bęliyo, her mileti ki eve zonę ho miletunę binu ser’a nasbeno. Çituri ke sima ki zonenę, cokao ke her milet ve zonę ho name beno.
Zonę ma Zazaki – Kirmancki, ya ki Dimilki – eve çond hozor’ ser’u pi u k’alik’unę ma ra ma rę męres mendo, az ve az hata na r’oze amo.
Ma ve qesunę ma u piyę ho, eve sanikunę dęka ho, k’alikę ho, eve lawikunę sairunę ho bime pil. Her çiqaii ke mordem zovina zonu ki bizono, zonę ma u pi, isoni rę daina weso. Coka zonę ma Zazaki, ma rę iir u sekero.
Çi hęf ke, taę mordemę ke ma ra has nękenę, wazenę ke, zonę ma werte ra wedarę. Eve na tore miletę ma ki, yanę kokę ma ki indi vezę. Çike zu mileti ke zonę ho kerd vindi, u milet indi werte ra dariyo we.
Sima pęro zonenę ke, dewleta Tirki wazena ke zonę ma Zazaki, miletę ma, werte ra wedaro, Tirk kero. Nae sero dergaderg qeseykerdene ita l’ozim niya. iyę ke tenę xevera ho dina ra esta, nae r’ind zonenę.
Hama çituri ke dina de her çi vurino, ser’unę peęnu de hem Avrupa de, hem ki Tirkiya de siyaset xelę vuriya: çęverę demokrasi hata peyniye ra nębi, hama tenę bi qaus. Taę yasaxi dariay we, xelę tenu ho rę televizyon na ro: K’ur’u, Eleviu, taę tucaru … filan, vaz’ime.
Sar ke televizyonę ho nano ro, eve zonę ho neiriyat keno, wazeno ke zon u kulturę ho vindi nębo, sol’a pay ra bimano, ma ki gęreke peyser nęvindime.
Mileto ke zonę ma Zazaki (Kirmancki) qesey keno, Erzingan u Dęrsim u Bingol u Diyarbekir ra ve iiverege, ięvaz ra ve Gimgim (Varto) u Xinis – elevi bo, suni bo – gęreke zonę ho rę wair vez’iyę. Zon zuyo: Mesela zoni de ferqę din u mintiqa nębeno. Dini rę ki hurmet l’ozimo.
Sar ke bese keno nano ro, dęmake ma ki iikime ke, zu televizyonę ho ronime. Televizyonę Zazaki de, eve giraniye zonę Zazaki neiriyat bibo: eve zonę Zazaki lawiki, qeseykerdene, adet u torunę miletę ma sero, dinę miletę ma sero, kultur u tarixę ma sero, xeverę dina u yę welati, roportaz’i, sovet u movet, filimi neiir bę.

Dostę delali,
sima pęro zonenę ke, cęncę ma, domonę ma, yanę azę mao peęn, zonę mao wes nęikinę qesey kerę. Ma u pi ke çę ho de, domonunę ho de zonę ho qesey nękerd, domonę ho nęmisnay, tavi ke u zon indi beno vindi. Heya, sima ki zonenę ke, ma tenge derime. Eve na tore ke ięro, zonę ma Zazaki – Kirmancki – beno vindi, miletę ma ki werte ra darino we. U waxt mir’odę dismeni beno.
Simaę ke, zonę ho ra, miletę ho ra has kenę, sima ra pers kan: Ma se kerimei Bęveng u bęvaz vinderime, ya ki çiyę bikerime!i
Mi ra heni oseno ke, ię ke zon u kulturę ho ra haskenę, zer’ę ho miletę ho rę vęseno, niya vanę: Sar ke keno, ma ça nękerime!
Heya, dost u gosedarę minę delali; mordemi ke wast, beno. Serto viręn nao: Ma gęreke biwaz’ime! Ma gęreke vaz’ime: Televizyonę zovina zonu, yę zovina miletu ke esto, televizyonę miletę Zazay (Kirmanci, Dimli) ça çinebo!
Uza ra tepiya sira yena kerdene. Tavi ke kerdena herçi rę emeg u gurenais l’ozimo. Mordem hata hęga nęr’amo, k’ęwe nębeno. Yę ronaisę televizyon ki, niya ro.
Seweta ronaisę televizyoni xelę kar u gure l’ozimo. Mordemę maę delaliyę ke, zer’ę ho zon u kulturę ho rę vęseno, eke qeyret kerę, tavi ke na kar u gure halbeno.
Serto diyino muhim nao: mesela maliyeti. Heya, ma zoneme ke, nu serto de r’et niyo, çetino. Hama ez van: simaę zer’vęsaey ki zonenę ke, ma ke zer’i ra biwaz’ime, qeyret kerime, eve savir bigureime, beno.
Hama ma ke qe t’oa nękerime, dest u pay hover’a kerime, u waxt tarixi rę beme dęndar, beme mesul; u waxt ma ve ho ki beme sevevę vindbiyaisę zon u kultur u miletę ho. Meste bęr’o, azę ke ma ra dima amey, vanę ke: herkęii televizyonę zonę ho na ro, sarę miletę Zazay (Kirmanci, Dimli), bese nękerd zu televizyon ronę! Dest u pay kerdi hover’a, vineti, sari de niada!
U waxt ma çituri binę na qesa ra vez’ime!i

Dostę minę delali, simaę ke zer’evęsaę,
Ma ke binę na qesa ra nęvez’iayme, sar ma rę keno serevde. Ma gęreke qeyret kerime, p’oiti zuvini dime, bigureime, hata ke televizyonę ho na ro.
ię ke televizyonę ho na ro, ine ki heni kerd. Nu ancax niya beno.
Heya, sima ki zonenę ke, nu pir’de nębeno, hama savir’ l’ozimo. Karę ma zofo. Coka vanę: ‘R’ae ve iiyaene, kar ve kerdene qedino.’

Seweta gosedariye berx u dar bę, wes u war bę.