R A D I O Z A Z A
 

GORGEÇINE, MAR U DARA DESTEKINE
Arekerdox:
Hüseyin SEVINÇ

Roce Jü gorgeçine sona sere jü dare dI nisena ro u baslI wendene kena. Hêni wanena ki qe pers meki rê ! Dorme de dIsmenê xo estê çinnê, xo virra kena. A sIrI dI bInê dara dI marI dI $ia beno. Mar hên guman keno kI jü sefkan nowu hatê ninu ser yeno. Baxo xodI teqet nêvineno yaki nê$ikino bIveciyo serê dare, xeberê gorgeçine dero. Dara destekIna kI (sarmI$Ik agaci) puru$iya dare rê, cêreno aê verro, vano:
“Waê, a gorgeçine rê vace, venci xu bIbIrno. Xo virra mekI ro kI, sefkani boyna na dormê dI fetelinê!” Dara destekIne, “mIrê çI!.” vana bIrnena.
Gorgeçine ninanra bêxeber honay wanena. Herqe$i zor kena. Venci (vengi) xo suxi kena berc. FIqara mI gorgeçine! A roce çêfê xo amo çIko, fIndetene nêzana suxi wanena. Hama mar guman keno kI, ra$ti sefkanê na dorme dI fetelino. Çerexino, yeno ancia cêreno dara destekIne verro, vano:
“Se beno, xeberê na gorgeçina bêaqIlê de ! Na nejdi dI jü sefkanê fetelino. Baduna bena qIrbanê venci xo!”
Dara destekIne:
“Ahuuu, mIra çI wazena? MIrê çI gorgeçine ra, mIrê çI sefkani ra! Se kenê bIkIrê” vana bIrnena. Sefkan suxi beno nêjdi. Gorgeçine gewlê venci xo biya, wendena xora pêyser nêmana. Mar defa pêyInê xo çarneno dara destekIne, cêreno verro. Vano:
“NIka deqeêna sefkan yeno naca. Gorgeçine rê vace herbi naca ra dürr bo!” Deê, merdena gorgeçine êynê dara destekIne dI niyo! Anciay a qarina vana:
“Tore vano kI se beno bIbo,mIre lazIm niyo. Venci xo bIberne! MI reet bIverde!”
Mar êndi omIdê xo bIrneno. Sefkan tufanci xo keno berc, nano gorgeçine ra. Endi çiyo kI bIbo, biyo! Gorgeçine zê pelci dare, yene bInê. Sefkan ama bInê dare dI serkerd, wa$t kI gorgeçine biciro. Na sIrI dI, qurna dare dI mari vineno. “Sans naê rê vanê”, “bê jü kemera, dI theyru purudayne naê rê vanê” vano, nafay tufanci xo hatê mari ser kono derg. Mari uca dI çiseno! “Ewro, qIsmet ma zaf veciya, xonça ma xeyli wes bena” vano, bê hewesa gorgeçine ceno keno zerê çante xo. Mari kI cêno puru$neno vIle xore, erceno hermanê xo ser. Hama mar deê ver ra, deê pêy ra sImotino ra yeno cêr. Sefkan sekeno sa, nê$içino mari biciyo bero. DusmIs beno, dermê xodI sêrkeno. NasIre dI, çIme xo gIno dara destekIne. “Na kara mI vinena” vano. Karia xo veceno, dara destekIne bIrneno. Bê naa, mari rInd gIredano. Mari cêno xo dest, kono raê. Dara destekIne, cereme ri$ayna xo bê merdene ante, sefkani kI bê hewesa qotmIb$i, $i çê xo.
Na sanIke hênI zano, jüyo kI vano “maro kI dêmisê mI nêbeno, hazar serre wes u war bo”uo kI riye dinadI her çirê “mIre çI” vano u qarIse thabay nê beno, inanne dersI da hewlê musnena.


www.radiozaza.de