R A D I O Z A Z A
 

ZAZAU DE QESÊ KHALIK U PHIRIKU K RA HATA Z, LETE 2.

Kay / ka donaneku nio.
Kafa mı hurina, mar perey yn.
Kal werd zer mı deza.
Kam ke merd, wele bena deyro.
Kam ke mı qail nbeno, can xo mı medo.
Kamke rı tode huyia xor dost mezane.
Kam merdene ver remo, xeleşio.
Kam vano ke " doy mı tırso".
Kamij kmere hawe fiy bınde vejino.
Kamij kmer ke gırsa sar xo (aye ro de) pırode.
Kar lerze seytan qars cı beno (qarıs beno).
Kar son(d)i meverde sodır /sodır.
Kata şr, taliy mı mı ver sono.
Kmaşia isoni her waxt ki bena.
Kmera bın goliya.
Kmera bıni kerde ser, kmera seri kerde bın.
Kmera engi, enge de nina ro.
Kmera gırane xurendia xode manena.
Kmera gırse hurendia xode ra.
Kmera qıskhke kena qına xora.
Kmere bije ser zera xo fiy/fi, na qese xi viri ra bıke.
Kmere esta herm xo dezo.
Kmere meerze wert qefılie, qefılı perena to.
Ks dısmen xor nvano alaq u tare.
Ks mian dey hard niyano.
Kes nasıv kş nweno.
Ks seveta derd kşi nberveno.
Ks vsanie ra nmerdo.
Ksegani ra j muye ontene kara.
Keş herm dey hard niardo.
Ks nvaten ke hımn to sera buri est.
Khf sovıni kwt ımu.
Krga dewletli roz dı re haku kena.
Krga vsane hewn xode qut diyo.
Krge awe sımena xo sero Heqi ro niadana.
Kerge awe sımena, xo sero Heqi r mınete kena.
Krge kota roy ver ım xo hona sılond de biyo.
Khrm satal cı biyo.
Ksreta xo ont we, cır cıger mı bi leteyi.
Kokımo, aqıl xo biyo awe.
Khufe gire da.
Khır derma bıvino, keno sar xora.
Ko ıxa berz beno bıbo, roz lınga isoni kunara cı.
Kor ke Heqi de tir niadano, Heq ki kori de hn niadano.
Kor uzanpqa pi u khalik xo şen nkeno.
Kowo ke berz bi, mız xo serowo.
Kozık domanekhu niyo.
Kundıra ke hurenda sılondi/sıloni de nde, tomserda.
Kurnıke krt kerda.
Kutıki p huyin.
Kutik bil dost wayir xo nas keno/sılasneno.
Kutık ı zono jiare / jare ıka.
Kutık gost kutiki nweno.
Kutık hata ke awe ro ngıno, azna nmıseno.
Kutık ke zura wair xo wazeno.
Kutık loweno, khwrao vreno ra.
Kutık p qsa xıravıne huyino.
Kutık wayir xo naskeno/sılasneno.
Kutık wayir xo goz nleno
Kutık sriye şiş veray.
Kutıki de lowno, vergide zureno (Lyede weno, qılancıke de qiştneno).
Kutiki ra pers kerdo " Qey lowena?" Vato: " tersun xora".
Kutıko ke goz kero ngıreni.
Kutıko ke goz kero, dıdanun xo isoni nmısneno.
Kutıko ke gıreno cıra dr vınde.
Kutıko ke piz xo mırd vi / bi, şiye de kuno ro..
Kutıko ke qudız bi , gilej fek ra ar bena.
Kutıko ke ro boro sanıke ver ımrawa.
Kutıko koro, pereno isoni.
Kuz awe raa awe ra sono
Kuz awe raya awe ra sıkino.
Kıla isoni ke biye cwt, her kes niik kuno cı.
Kıla xo este hard.
Kıla xo gıne hard ro kirr xo osa.
Kırmanc (Zaza) ma n dn xo dan, n ki yinkar ken.

La xo Haqi ra bırıyo
Laz het pi ra, neke het ma ra sona.
Laz ke goza, torn dendıko.
Leega to mır vo/bo.
Le mı de nmend.
Ll sondi kewt t.
Lesa deva ki gırsa, gereke her ver şero.
Lesa mı bi gırane.
Lesa xo (honde) vizoiya, fnde xo honde reseniyo.
Lesa xo derga, aqıl xo kmio.
Lesa xo vizo biye derg.
Let hozori phon seyo, o ki made ino.
Lew xoyo zu hard liseno, zu ki asmeni.
Lokme brıza nwerino.
Lokme ke nca, gula isoni de meneno.
Lokmo gırs buy, qeso gırs gesey meke.
Lya lekase wera.
Lye canbaza, doqbaza.
Ly xoya xo nvinena, tkh xo vinena.
Lye ke gendi kerd, krgi dıma son.
Lım nano gonra nano rı isoni ra
Lım nano teniy ra, nano rı isoni ra.
Lınga tıya jye na dina de, jya a dina de, raşt qesey bıke.
Lınga xo bxra.
Lınga xo xra.
Lınge estara ver do waro.
Lınge nan ro vr to, sıl de to fk ra ken tever.
Lıng xo est pser, reqesneno.

Ma muya şia/ şaye u sıpi/sıpiy ra can da, sari werd.
Mal na dina na dina de maneno.
Marte bıjk kena qarte qurte.
Mrrs pi rew qedino.
Mezela b pere ke bıvino, mıreno
Miya şıya /şia ra voreko sıpe ki beno.
Mordem gereke adıri de kay mekero.
Mordemi kena tuman xo vezena.
Mordemi pil xo ke nas nkred, Heq xo ki nas nekeno /nsılasneno.
Mordemo hr xo ngoyneno.
Mordemo camerd qes xo verde vano.
Mordemo ke qes xo nzona qesey bıkero, zeke diko ke bwaht vengdano vıl
cıraken, henio.
Mordemo vsa des orxanu ke pıra d oncia hewn xo nino.
Mordemo xayin terseneko.
Moreka nezeri kerda pıra
Moro lk peyni de bela xo vineno.
Muria xağe gula isani de manena.
Mı dest u phay xo kari ra ont.
Mı hata nıka şalenda xo've herame ra nkerda (herami ra ra nkerde):
Mı n kerdo vind, n ki diyo.
Mıra mevin, Heq xora bıvin.

Na evsae pila ke keno.( na evesaye pilenia ke keno).
Na dina ra dest xo ont.
Na dina thola, ta ramen, ta ki inen.
Na dina ze/j areiya, cerena/ erexina.
Na dina j şia dara, fetelina.
Na dina ze wariya, keşi de nina.
Na dina zurekere kami de yena.
Na dina de ke ramıto, axrete de ineno.
Na is peru ra niyo, sıra/dore (novet) rawo.
Na uzağ kor sepet ria, toay / towayi r nbeno.
Na lesa ney pır hengu renguna.
Na mılet r elqen nbena.
Na nbiayie( nbiyaiye) kerda ver ma.
Na qese gosare ke, gos xo ke, xo viri ra meke.
Na qese ki mır bi derd.
Na qese ma, wert made bımano.
Na qesu de qes esto.
Na sevaq sodıri, hona qılancıke ci ser nşiya.
Na vizoy lesa ney pıre hengu renguna.
Nam camerdi esto.
Nam na bıdo.
Nam xo esto, eve xo ino.
Nam xo rey eve dızdni vejiyo.
Nam xo rey eve zurekren vejiyo.
Nam xo ve hardo şia kuyo.
Nam xo vejino, can xo vejiyo.
Na o ke hrneno ki rajiyo, na o ke roseno ki rajiyo.
Nazara hazar qesey kerd.
N anoğ esto n ki şanoğ.
Ne axu be ke to, berz n ki seker be ke to bor.
N berbeno ke ison tey bıberbo, ne huyino ke ison tey bihuyiyo.
Na can de laz heli r ne can de lazi qolay r.
N cn, n ki dan.
Ne dosti ra şro mordemo hewl, n ki erm xo beno pay.
N guretaoğo n daoğo.
N insaf xo esto, neki yiman xo.
Ne lokme gırs bıze, neki qeso gırs qesey bıke.
N sonde xobeliyo, n ki sodır xo beliyo.
Nefes dewreşi zof rındo.
Neq ki esto, neqe nequ ki esta.
Neqe hata Heqi zu neqa.
Neqeni meke.
Nevse tenık, nevs xo zptke.
Ney dest ra towa nino.
Nezonana xo ver qesey keno.
Nezonaen ayv nia, nmısaene ayva.
Ni ceniki ke des bik xoy, her bıke de huner esto.
Noloti şero dey ke isono.
Nona huske, Piazo/ piyazo tuz werd xowo.
Nona ma b sola.
Nona mına huske hemgn sari ra wesa.
Nona mıxeneti nwerina.
Nona serevdi nwerina.
Nona to ke ina, zon to bıbo.
Nona vri r candano( suxre keno).
None ke biye lete, reyna pıra nnişina.
Nonu sola zumini werda.
Nuki şiy bazar de bi lovlovey.
Nu ki mar sanıku qesey keno.

O hero, xora semera xo ina.
O ke siliye bo, made nvoreno.
O moro kungo bınde dano pede.
O pıren mıra cero.
O pıren mıra qızo.
O roz sar xo weno.
Oğır to rakerde bo.
Omis seytani mebe.
Omr isoni z wariyo, ewro yeno, meste sono.
Ondra goni oncena.
Onto lao şilaro.
Ospor ame pya şi.
Ostoro ke b pere bi, kam qayt didani( dızonu) beno.
Ostoro revan xo nqefelneno.

Pasqul da qıne ro, kerd tever.
Payna dım kutik mede, kutık to npero (npero).
P ci ( ciy ) xo kaykeno.
P paa xo keno pil.
Peike ( peke) xo mendoro pekun leylege.
Pepug ve xan tode bıwano.
Perr u pa (pay) xo şıkiy.
Pere peri ano.
Pere qıler deştiyo, hn yeno hn sono.
Pero zu ( j, yew) ver ra nejino.
Peroz u psewe zu qura a.
pey ( pe) isoni de mevaze, vana ri ( rıy) isoni de vaze( vace, vaje).
Peyniya ma prune bın hard şiayo (şiya wo).
Pil xo nas nkeno ( nsılasneno), haq xo ki nsılasneno.
Pilniya ke keno, vano, "esto ino, ezo".
Piy feqir u fıqariyo.
Piyo hewli ra lazo (laco) qolay.
Piyo baqıl ra laco aqılsenık.
Piz budelay ke bi mırd, ım xo postalu dero.
Piz xo mırdo, ım xo vsano ( vyşano).
Piz xo ver fk dero.
Ponc bikiy, poncemena j niy.
Post kutıki ra meska doy nbena.
Poşt psan.
Poşta xo sana cao ( cawo) qewın.
Poştia ( poştiya) Camerdu ra weno şımeno.
Poşta deyra weno sımeno.
Poştia xo hard ( erd) nina.
Pu ke kot dare, cıra nvejino ( nvecino).
Pılor dela beleke.
Pırnıka tora fıtıl fıtıl yeno.
Pırnıke bije riy xo oncino we.
Pırode belawo, pıromede qedawo.
Pısınge ıxa cao berz ra berz ke, onca lıngu ser gıenna waro.
( Pısınge ıxa cawo berz ra erzena berze, onciya liıngu ser gınena waro).
Pısıka ( pıska) xo pısıka awreşiya ( hargoşiya).
Pısınga 'ke sayd bşkero, nniavkena.
Pısınge gver bia, dewran koto meri.
Pısınge ke mijia xo diye dırbetia mıde niad.
Pısınge ra vato, " ciy to dermano" şiya wele kerda ra ser.
Pısınge ver biya ( kota ra dr.) , dewra koto meri.

Qafıka ( gakıla) goze pır nkena.
Qafıka ney de aqık niyo, tı hen zana sımero.
Qafıka xo qolında, aqıl pa nsono.
Qafıke ke thol biye, aqıl cır kar nkeno.
Qal kutık bıke, ye le xode rone.
Qatıra ke kalek xo kul bi, semere ra xuye kena.
Qedawo ke isoni r yeno, mal isoni r bro.
Qedır dey gırano.
Qedır xo zafo.
Qelema deyra goni vorena.
Qes cahil isoni r etın nino.
Qes haqi r kam se vazo.
Qes ison feqıri pere nkeno.
Qese qeşi ano ra.
Qes xo kmera bıriyaiya ( bırıyayiya).
Qes xo kerdo j.
Qes xo sero vınde.
Qesekerdena (qeseykerdena) jdiye pere nkena .
Qeso rınd mor( mar) lone ra vezeno.
Qeso thol piz isoni mırd nkeno.
Qeso xıravın y wayiriyo.
Qesun Alık u Fatıka qesey keno.
Qesuno tholu ra nık xo meqefelne.
Qey bia prsa honde domanu, lawnena.
Qey şia amo sıpi serde, ıko.
Qey ze( j) ostori tu hirena.
Qey, ma qol aşme ( ajme) ıko?
Qudım xo biyo şa.
Qurıs verde mıreno.
Qut xo made wena, hakun xo ( sona sar r kena ) zovi ca kena.
Qına şia u sıpıy meste beli bena.
Qına xo ke hr ker endi hondera, qılancıke hona ci ser nşiya.
Qına ke rut biye her kes ty cı keno.
Qıne erzeno we.
Qısmet to ke ıko, qoıka tode o vejino.

Raa (raya) xora bşmane, hawal (embaz, olvoz) xora memane.
Raa xo sas kerda.
Ra bırrna, do pıro.
Re ( rey) ke biye, şia ( şa) rınd bena şiae ( şaye).
Re niyo dı rey niyo, endi beso y to.
Retia ( retiya) xode niadano (niyadano).
Retie ( retiye) bın hard mezelede bena.
Ride ke niade, rısk isoni bırino.
Ri ke da cı, nafaki astar wazeno.
Ri ( riy) to reyna ra mı memısno.
Ri xo bi şia.
Ri xo ndazeno.
Ri xo tene huyiya.
Rio nerm mıra diyo.
Rio şa u sıpe tver de.
Rio şia u sıpe beli bi.
Ro xo hata nvejiyo, xuya xo nvejina.
Roşta ımun xo pa şiye.
Roşta ımun xo verdia (verdiya) de.
Roza ke haq da dey, heq u tala de dısmen mı ndo.
Roza qolaye keşir nro.
Roza xo biya şia.
Roz yena oncia ri zuminde niadame.
Roze yena roz ra xıravına, sew yena sew ra tariya.
Ri to ve korek bo.
Rınd u xırave meste malım beno.
Rındekni de niamede, xuye de niade.
Rındeni bıke, rındeni bıvine.
Rındeni u xıravinnia isoni nawa.
Rındi r ks xıravın nvano.
Rısk xo kemer ra vezeno.

Sar bıkun xo goz keno.
Sar dey j mor kerd pon.
Sar dey werd.
Sare husko, nuh vano pexamber nvano.
Sare husko, qese pa nniseno.
Sare ke cıraker coro( qeytan) zur nkeno.
Sar mı balisna sero, gos mı dina sero.
Sare şiawo, şia giredo.
Sar tu ndezeno, husk bende ro cıne bıdezo.
Sar xor bela guret.
Sare wo sari verde, bojiyo boji verde.
Sari r adeto, mar tometa.
Savır kilit cenetio
Sayiya cuamerdu ra bi mordem.
Se kena bıke, coru bbexteni meke.
Se kena bıke, het heqi rameverde.
Sera haqi des u dı asmia ( dısdes mexa).
Sero lerzeno.
Sero non xo weno, bınde kıneno.
Sero perri kerd ra.
Seveta xatıri ağu nsımino.
Seveta j qurs can xo dano.
Sewe b ma u b pia (b maya u b piya).
Seytan mıra vano "ney dewna ke".
Seytan tız kerd.
Seytani xapneno.
Seytan r pıren derzeno.
Soe ke dare ra biye, her kes kmer saneno cı.
Sola non, kemi(y)a.
Solıx ro mı bıria.
Sondi weno( sondweno), xo erzeno adır haqi.
Sunık punıka xo qefıla.
Suriya bşanie verg weno. ( Sriya bşaniye boka vergiya).
Sıfr xanedani dayma (her daym) hardi dero, we ndarino.
Sılor ımun xo pak ke qefılo boyın.
Sınata pi laji( lazı lacı) r manena.
Sınate, bilezıka zernnia.
Sır xore khela bonia.
Sıto helal lito.
Sıto xırabın lito.
Şiya xo şiya helıga.
Şiya, kami ra xeleşina.
Şime deri ver, dere ma verde beno(bi) ja.
Şane pey ağayde ast piy ağay vano.
Şifet xo tı hn zona ke şifet kutıkiyo.
Şiyo vırenia cinike.
Şiya honike de j selexani merediyo ra.
Şiya to bro mı sare de
Şiya mıra terseno.
Ta bor, ta tey niad.
Ta cand( cuand), ta bor.
Tajia mı ke mıde rast bo, awres lewun mı nkoeno.
T desti ra fetelnen ( tdest ra fetelnen).
Teliy xo kşi ra nşiyo.
Tencıko gırs herey girino.
Teres ciniya xowo.
Ters nzono, cigera xo dı alato( alata).
Tersonıko, ciger xoponc perey nken.
Tersu dano ve cı.
Tersu ra xode kerd.
Tsa beno awe, tsa ano.
Texto phu mix nceno.
Tezel taliy isoni ke ngureya, zora se bıkeri ( sebıkeri).
Thair 've perru pereno ra.
Thomora ca xıravin tedera .
To cen bin lıngun xo, loklu de to fekra ken tever.
To cen dan (we dan) ve hard ro, merz pırnıkun tora ken tever.
To im de ez biyo teli.
To tir bo ( boy ) gurete ?
To gereke bin na kar gırani ra urze ra.
To hni zona bulisk ( blusk) kuyo pıra.
To hni zona ke miloıko werdo.
To heq xora bıvine.
To lınga seytani sıkıte, ıko?
To nano ro heri, dımı ki dan ra to dest.
To nu de wen, ci de ken ( to nonde wen, cide ken).
To toz bın lıngun dey nkena.
To zon xo qulerito ro ıko, qesey nkena.
Tora gonu rew bo.
Tor i(y) lozımo, nvana.
To dina ra bıxemeln.
Tor zaf tayin lazımo.
Torje dave lınga xoro.
Torje dove dare ro, dare vato " dıme to mıra wo
Torje dove dare ro, dare vato: " Dım to ke mıra nviyen, to besenkerden mı
bıbırn.
Toy to cenıka xo sero diyo ıko?
Turik ison zurekeri dayma bın engi dero.
Tı a apanni de şer, bıko!
Tı are(y)i ( ayre) veri ra ama ıko?
Tı bın na qesu ra nvejina.
Tı cande, werdoxi zaf.
Tı gam bi, ez dı gami yen.
To gereke omıse zaman be.
Tı gılo ke nista ro cı, ey bırnena.
Tı hn(hn) zona ke peru tey beno mezele.
Tı hni (hn) zona ke bijeko bwaxto.
Tı hni(hn) zona ke golig axuro.
Tı hni (hn) zona ke gıl koy(koyan) ra biyo pil.
Tı hni (hn) zona ke her bıriyo.
Tı hni ( hn) zona ke heso dırvetıno.
Tı hni (hn) zona ke hewiya xoya.
Tı hni (hn) zona ke mija tırku şiya pete.
Tı hni ( hn) zona ke nak mı cıra kerdo.
Tı hni (hn) zona ke sıt pısınge ra goş kerdo.
Tı hni (hn) zon ke xoz dalo (dalıko).
Tı hepıs ra xeleşiya ra.
Tı i qesi kıla mır qesey bıke.
Tı isoni ge nana ro ospori, ge nana ro heri.
Tı ke adır be, hond xo ca vsnena.
Tı ospora ez payo, ıko?
Tı tıya, ez ezo.
Tı ve hardo şia kuy ke, tı cuamerda!
Tı vsaniye (veyşaniye) ra ama.
Tı wair (wayir) az u uzia( uziya), bar heqi poşt meke.
Tı wazena ke kıncun tuy qilrnu veji werte.
Tı xıravera xeleşiya ra ıko.
Tı zaf xo goynena.
Tı zer mua xode ıturi( tiri) new asmi vıneta.
Tı sanıkun khanu qeseykena.
Tımonun xode kerd.
Tırıa (tırıya) miye, miye r bar nbena.
Teh, ondri werdo, bese nkeno( besenkeno) bıne vri ra şero.

U alım tora ks nterseno.
U zon ke nbo, qılancıki ımun to vezen.
Uzağe to 've korbo sola!
U zon ke nbo mirıki ımun to vezen.
U ki mır biyo waiyir goena darkıne.
U ke ı malo ez ey nasken(sılasnen).
U bın goli de mosu (masu) moreno.


Va dn mı bibo, qılancıka beleke de bo.
Vake nvo velg nlewino.
Vake prode, nvake bıkıse.
Van " mordem ke mor kıst tij vera nverdano".
Van " tı gureena (meguree) taliy to bıguriyo".
Van " Khırrı ra, korrı ra, lengi ra bıterse".
Van "mordem ke her rozıy mehesno, gos xo ben dergi".
Van " na dina iştirun gay serowa".
Van "pi bağ do lac xo, laci (laji) salqım hengure pi (piy) xo nda".
Van " roz hozor beno, hozor u zu (yew, j) ki mıreno. O zu raa(raya) cinike ra
mıreno".
Vano " weyiye ke sar xor".
Vano " na dina y mına".
Vano "na koy mı vırast".
Vas kowo sar ma sero rewa.
Vatena xora gereke peyser mevınd.
Vay cn xo amo, vaydano.
Veng xo zaf (pır) weşo.
Verde dosto, peyde dısmeno.
Ver some goz keno, dıma some, pskulu erzeno.
Ver ımun xo bi tari.
Ver fek mı kena sa ( saye).
Verg roza dumane de niya dano ( nia dano).
Vergo vesa( veyşan) kotora oroji, besenkerdo şero.
Vato " teh (teww)onderi werdo bese nkeno bın vri ra şero".
Vergi de weno, qılancıke de qıştneno.
Vergo ke feteliya, vsa nmaneno.
Vergo ke nısa gore, nvındeno.
Vergo vsa zureno.
Vero (ver) coy derjeni xode ke, hona goeni y bini de ke ( iy binu de ke).
Vsa vozdano tever, rut vozdano vere.
Vsani r nono ( nano) husk ze (j) hemgenio (hemgeniyo).
Veyve 've dawul u vilike wso.
Viala pince, cığa bıbırn, oncia az dana.
Vijer zu ewro dı to nia (niya) kena.
Vırqoşiya (vıroşiya) lıngun mı bi.
Vore (vare) ki ison sero ci (ciy) xo kena.
Vore vora( vare vara), ri biye vindi.
Voreko hewl koz de bliyo.
Voro t keri zımel, vorde t keri herdisa (erdisa)
(avoro t keri zımel, avorde t keri herdisa).
Vıl ison seyi daima ewto.
Vıl xo to hni zona vşle keseganiyo(xınzırıyo, xojiyo).
Vırtise mı cıra yeno we.

Wes bo, va pe (pey) hot kowu (koyan) de bo.
Waxt Nuh pexamberi ra mendo.
Wele ve sar (ser) xo seri de erzeno.
Wele ve cncnia (genceniya) toro bo, tı ki vana " ez camerdo".
Wazeno ke isoni qoike awe (axwe, uwe) de bıxenekno.
Wereza het xali ra şiyo.
Weno, nweno ke, mırd nbeno; tı hni zona ke mılaketi qıne ro oncen.
Wes hal nweşi de nzono.
Weşiye nweşiye ki seweta mara wa.
Wert xo lınga tıfongia ( tıfongiya).
Wert xo qe ino.
Wert mara qe awe ranvrna.
Wayıre manga şiyo, wayir here ra (do) sıt wasto.
Wayire pi-kalik mı ty rı( rıy) to kero.
Wert made koy est.
Wert xo ino.
Wert ımura tıreno.
Werte de fızıleni keno.
Werte ra bi vind şi.

Xan xo dariyo we.
Xapa xo fişta ra gape.
Xaşiya thole pay ra nvındena.
Xatıre camerdu esto.
Xatır kutiki ino, xatır wayiri esto.
Xatır xo esto.
Xayin coru berx u dar nbiyo.
Xra haqi bo, va roz tepia ( tepiya) bo .
Xra haqi bo, va sodır bo.
Xr xo ke pi ( piy ) xor ine bi, kam r esto ?
Xo 've xo huyiya.
Xo ayn dvu de vineno.
Xo nano ro bemni.
Xo nano ro nzonaeni ( nzonayene).
Xoci hewla diya, dua xo viri ra kerda.
Xona camerdu hard (erd) ra we ndarina (wendarina).
Xıravo, bar haqi poşt meke.
Xıravın ki esto, xıravın xıravınu ki esto.
Yaranie (yaraniye) nzano.
Ye her rindeke qusur de xo esto.
Ye her oroji davacer xo esto.
Ye kşi kşi r nmanena.

Zaf can de (bıgureye), kmi can de, peyni ( peyniye) de merdena.
Zaf can de km can de, peynie de or (ar)metrey kuras 'veqalıv sovina(sovinay).
Zaf ım roşto.
Zaf gosehira wo.
Zaf ri şao (şawo).
Zalımo, isoni qoık awe de xenekneno.
Zama ( zamay) isoni her isoniyo.
Z meri al lone keno.
Z mordem sey dest xo veri ra ( verray).
Z mor polat (tr =elik ) iv dano.
Z mıloiku onceno.
Z osteri hireno.
Z pemi zaf nermo.
Z pepug qakıt hata sodır.
Z pepug gıle dar u beri ra waneno.
Z bolevano (polevano), pon xo semernay we kewt (kot) cı.
Z pısınga qıne vsayie kozik adıri ra nvejino.
Z sanıka ly qeseykeno.
Z sıt maa(maya) to tor helal bo.
Z vay ame, şi.
Z verg vesani zureno.
Z veyvıka pe (pey) prugo.
Z Xızıri hewar mıde rest.
Z zarance (zerej) dısmen cısn xowo.
Zeke ga kardi de nia( niya) dano, hn bın ımura nia dano (niyadano).
Zlalo qeruno.
Zer mı kuno hur.
Zer mı nceno tey qesey bıkeri.
Zer mıra goni sona.
Zern qıskheko qimet xo berzo( girso).
Zern zenge nceno.
Zerya xo esta.
Zof eve goni gureto.
Zof luko, nverdano ke thair (theyr) ra pero (rapero).
Zof sermonıko, hardi de niadano (niyadano).
Zof temokaro, dest ra dılapa awe nrışina.
Zon xo ame guretene.
Zon xo bi gıra
Zon xo gıredia.
Zon xo j arıxı zof biyo derg.
Zon xo zaf biyo derg.
Zon xode qına xo fiye, sero ronise.
Zora kewt.
Zor kami ke şi kami.
Zu ( j, yew) ez zon, zu ki heq zano.
Zu baqıli ra ke ewres rey vake " bomo ", beno bom.
Zu bom kmer erzeno zu gol, ewres baqıl bese nken (besenken) vez.
Zu fek ra ke qesey kerd zu teleke bonc des polıki gınen waro.
Zu ke qılafet de nia do, mordem say keno.
Zu pi des domanu keno weyiye, des domani j pi weyiye nken.
Zu sılond de dı diki nben.
Zur key raşt vejiya.
Zuruno ke keno wesaye p mıreno.
Zuy vato " pola to cen na dina ra fetelnen", vato " tı mı dera( mıde ra yaki niya".


Z (j) asıqu gureto pıra.
Z boxe foli, het veri ra erjino ra manga ser.
Z boxe fol vıle tadano.
Z bıjek hemlıko ( hemlikyo).
Z ık adırio (adıriyo).
Z dele rısnena ro.
Z dıme herio, n beno derg n beno kılm.
Z guda vore vıleşia (vıleşiya) ro.
Z heliy oli ame ra ser.
Z heliy olio.
Z hewn sewe yeno ra mı vir.
Z krga Agopi quletneno ro.
Z krziki nişto pıra.
Z krge leyru vezena.
Z kutıki arşi lşt keno.
Z kutık vşani hasori biyo.
Z loxa kore şiya pserde.
Z mer hereviyayi ( xrepiyayi) gıneno qavi ro.

 

www.radiozaza.de