Category: Videoclip

Vocal Nadia Visser
Gitar Cagdas Atas
Tembur Mertcan Bulut

Herediya, herediya
Ç?ra honde düri s,iya
Ez qurvanê ç?m-buriye
Ç?ra hunde düri s,iya

Erzingan niyo ke bêrê
Estanbol niyo ke s,êri
Alamanya zafi duriya
Alamanya zafi duriya

Heqi vano. dertli vano
Heqi vano. dertli vano
Vano, vano, heni berbeno

Heni vano , heni war keno
Roz cêrino, fetelino
Roz cêrino, çerexino
Sono, yeno, heni berbeno
Hén vano, hén war keno

Erzingan niyo ke bêrê
Estanbol niyo ke s,êri'
Alamanya zafi duriya
Alamanya zafi duriya

Special thanks to DNAMC STUDIOS, Eren and Bianca.